آگهي جذب نیروی شرکتی

تاریخ نامه: 27 اسفند 1402
شماره نامه:
 
استخدام  |   
« بسمه تعالي »

 

آگهي جذب نیرو شرکتی

موسسه کارآفرینان آوای سلامت در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز بر اساس تفاهم نامه شماره 300/21543/دپ مورخ 1402/11/17  به  تعداد 55 نفر جهت خدمت در مراکز بهداشتی تحت پوشش خود افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه ، به صورت قرارداد شرکتی (آوای سلامت)  به شرح ذيل جذب نمايد.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

زن

مرد

مراقب سلامت

دشتستان

10

Ø

_

کارشناس بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مامایی، پرستاری

گناوه

7

دشتی

5

کنگان

5

ماما

دشتستان

10

Ø

_

کارشناس مامایی

گناوه

8

دشتی

5

کنگان

5

 

1- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی
1/1- داشتن تابعیت ایران
2/1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
3/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
5/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه¬های دولتی به¬موجب آرای مراجع قانونی
6/1- داوطلبان نباید بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی باشند.
7/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
8/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می¬شوند
*بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 98/01/01 رسیده است .
تبصره : ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است ) .
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
1)    افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی
2)    انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت
3)    افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح از خدمات دولتی منع شده باشد.
4)    افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند.
5)    دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده
6)    دارندگان تابعیت مضاعف
نکته: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.

2-  شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی
1/2-  داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 40 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم،کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد و داشتن 45 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر تا اولین روز ثبت نام.
2/2- موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر ،حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
-    جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر ،از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
-    سایر مشمولین سهمیه 25درصد در صورت ثبت نام در آزمون ، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل می باشند در غیر  اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
-    پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
_داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.
* به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/8/19 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.مشروط به آن که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی ،بالای 5/2 نباشد.مبنای تعیین نرخ باروری ،آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در رزمان برگزاری آزمون می باشد
** به استناد بند "ب" ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد(2) تا حداکثر ده درصد(10) نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.
تبصره: تخصیص امتیاز فوق‌، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای 2.5 نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می‌باشد.
3/2- ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:
مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح "اجباری" می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره1-مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه یک دانشگاه می باشند، می توانند صرفا در آزمونهای استخدامی همان دانشگاه شرکت نمایند.

3-اولویت ها:
ایثارگران سهمیه بیست و پنج(25) درصد شامل:
•    جانبازان
•    آزادگان
•    همسر و فرزندان شهداء
•    همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
•    همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
•    پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

سهميه بومی
   با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/7/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 16/6/99 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم  (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهور به مهر فرمانداری یا نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارائه مدارک و مستندات ذیل احراز گردد:
1-    داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه
2-    گواهی اشتغال به کار در بخش دولتی و خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه در شهرستان محل تقاضا
ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن ملاک عمل قرار گیرد.
د- در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.
و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

تذکرات مهم:

1-    تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت می باشند،الزامی است.
2-    داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی،راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا" می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق  ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر ، الزامی است.
3-    چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا،در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد،می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

4- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
1/4- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ   1402/12/28  حداکثر تاپایان وقت اداری مورخه 1403/1/18 مدارک مورد نیاز ثبت نام را در پورتال دانشگاه به آدرس bpums.ac.ir بارگزاری نمایند و کد رهگیری دریافت نمایند.
جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ 1403/1/20 و 1403/1/21 و 1403/1/22 به سایت دانشگاه مراجعه و نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

2/4- مدارک مورد نیاز ثبت نام:
- تکمیل برگ درخواست شغل
- یک قطعه عکس 4×3
-  تصویر مدرک تحصیلی
- تصویر کارت ملی (پشت و رو)
- تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
- تصویر فیش واریزی
- تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت (ایثارگری و فرم استشهاد محلی)
مبلغ واریزی جهت ثبت نام متقاضیان آزمون مبلغ 500000 ریال به شماره شبای IR490100004001080803025348 و شناسه واریز   378080873124004002178081065002می باشد.

شرکت کنندگانی که مشمول گذراندن طرح اجباری می باشند نسبت به بارگزاری پایان طرح خود اقدام نمایند.

3/4- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-    زمان و محل آزمون : راس  ساعت  9 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/1/26 در محل سالن فجر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واقع در خیابان معلم برگزار می گردد.

6-مواد امتحان :
مواد آزمون شامل دروس عمومی و تخصصی می باشد.
1/6- دروس عمومی شامل دروس ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی اطلاعات عمومی وسیاسی که به تعداد 60 سوال چهارگزینه ای و زمان آزمون 75 دقیقه می باشد. سوالات امتحان  تخصصی با توجه به رشته شغلی مورد تقاضا به تعداد 45 سئوال بصورت چهار گزینه ای می باشد. ضمنا آزمون جهت رشته های تخصصی نمره منفی دارد.
2/6- کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد .
7- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و عواقب آن بر عهده فرد متقاضی می باشد.  
8-مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی(بالاتر و پایین تر )،پایان خدمت یا معافیت دایم،سن،ایثارگری و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی،مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد،هیچ گونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون استخدامی موسسات امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
9- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی دانشگاه قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
10- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت دانشگاه به آدرس  bpums.ac.ir خواهد بود  و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
11- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
12- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت پيش بيني شده میباشد .
13- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن ، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
14-مراکز محل خدمت هیچگونه تعهدی جهت تامین غذا ، ایاب و ذهاب و مسکن پذیرفته شدگان ندارد.
15- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام می باشد.

فرم استشهاد محل سکونت

فرم درخواست شغل معاونت بهداشتی دانشگاه

جهت ثبت نام در آزمون کلیک نماییدکلمات کلیدی:
آگهي.جذب.نیر.شرکتی    

تاریخ بروز رسانی:   5 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >